SHOPS

和歌山県 WAKAYAMA

CITYSHOP ADDRESSTEL
和歌山フィッシングマックス 和歌山インター店
640-8322 和歌山県和歌山市秋月318
073-473-5858
和歌山マルニシ 和歌山バイパス店
649-6313 和歌山県和歌山市楠本250
0734-64-0024
和歌山マルニシ 和歌山インター店
640-8305 和歌山県和歌山市栗栖711-1
0734-76-0024
田辺市ベイマルチョウ
646-0051 和歌山県田辺市稲成町230-3
0739-26-6300